about contact films news exhibitions / presentations

Das Esszimmer – Raum für Kunst

Carousell screening
Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen
Das Esszimmer – Raum für Kunst. Bonn. Germany
5 pm. 24 June 2018

 

 

 

ID:I Galleri

Bokrelease/filmvisning: Carousell
Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen
Mandag 26.03.2018 kl. 17–20 - Stockholm

Carousell startade 2012 när de fyra videokonstnärerna Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen kom att tala om hur mycket filmat, men aldrig använt material de alla hade samlat på sig.

En idé om att göra något tillsammans växte fram. Konstnärerna bestämde sig för att klippa varandras material och några år senare har de skapat en mängd nya verk och dessutom klippt sina egna strandade filmer.

Boken om Carousell finns att köpa till specialpris under releasen.

Grafisk design: Andreas Nordström. Konst och Television Förlag, Göteborg.

Boken distribueras av Dokument press

 

 

Malmö Konsthall

BOKRELEASE/FILMVISNING: Carousell
Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen
Onsdag 17.1 kl. 18–21

Mellanrummet / C-salen

Carousell startade 2012 när de fyra videokonstnärerna Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen kom att tala om hur mycket filmat, men aldrig använt material de alla hade samlat på sig.

En idé om att göra något tillsammans växte fram. Konstnärerna bestämde sig för att klippa varandras material och några år senare har de skapat en mängd nya verk och dessutom klippt sina egna strandade filmer.

De berättar om processer, experiment och nya verk i C-salen kl. 19–19.45.

Boken om Carousell finns att köpa till specialpris under releasen.
Grafisk design: Andreas Nordström. Konst och Television Förlag, Göteborg.

Samarr. Carousell. Fri entré, men begränsat antal platser.

 

 

 

Atelier Nord ANX

Book launch and screening with Carousell
Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.) Oslo
Date: Saturday 6th of January 2018, 7-9 PM.

Carousell was started in 2012 when the four video artists Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg and Henrik Lund Jørgensen started discussing how much material they recorded, but never ended up using. The idea of doing a project together emerged and the artists decided to edit each other material. The result was numerous new works and the completion of several stranded films.

The artists will talk about their process, experimenting and new work at 7.15 PM.

The book about Carousell can be purchased at a discounted price during the launch-event. Graphic design by Andreas Nordström.
Published by Konst och Television Förlag, Gothenburg.

 

 

 

Konstnärshuset

Konstnärskollektivet Carousell
Stora & Lilla Galleriet
Svenska Konstnärernas Förening/Konstnärshuset. Stockholm

6 maj – 4 juni
Vernissage lördag 6 maj kl 13–17
Välkommen!

Visningar

25 maj kl 13.00 Felice Hapetzeder

3 juni kl 14.00 Henrik Lund Jørgensen

4 juni kl 14.00 Marit Lindberg

Carousell består av konstnärerna Felice Hapetzeder, Marit Lindberg, Henrik Lund Jørgensen och Kristina Kvalvik. De fyra konstnärerna har arbetat tillsammans sedan 2012. Alla arbetar med video och Carousell uppstod i en diskussion om de mängder obearbetat videomaterial som konstnärerna av någon anledning inte kunnat arbeta vidare med. Skulle de kunna ta över varandras material och på så sätt skapa nya infallsvinklar? De bestämde sig för att utmana varandra och sig själva genom att överlämna sitt filmade, men aldrig använda material till varandra och klippa det till nya verk.

Carousell startade i en diskussion om varför materialet inte hade kunnat användas, men gav snabbt upphov till nya frågeställningar kring upphovsmannaskap, äganderätt och konstnärlig integritet.

Utställningen på Konstnärshuset blir den första större presentationen av Carousell i Stockholm. Alla verk som tillkommit hittills genom samarbetet kommer att visas.

Henrik Lund Jørgensen försökte flera gånger efter sin fars självmord att påbörja nya videoarbeten, men upplevde att de blev för känslomässiga på ett sätt som han inte tyckte fungerade i ett konstnärligt sammanhang.

Felice Hapetzeders material beskriver ett möte med en person från hans barndom, som plötsligt befann sig i Stockholm. Personen har kopplingar till nazityskland och filmandet blev ett hastigt skydd. Det blottlägger en upprepning av barndomens ordlösa skam i att inte kunna bemöta en avskyvärd livsåskådning.

Kristina Kvalvik filmade under en period sin omgivning med 8mm kamera. Materialet ackumulerades utan mening men från specifika tider och platser och med en säregen skönhet. Materialet bottnar i det oförutsägbara i naturen.

Marit Lindbergs material rör sig mellan personliga resebilder och försök att skapa ett konstprojekt. Det beskriver turistens blick inför en annan kultur, men blev både för privat och för opersonligt för att kunna användas.

Under 2017 kommer Carousell att arbeta med en gemensam publikation.

Curators: Felice Hapetzeder, Marit Lindberg, Henrik Lund Jørgensen, Kristina Kvalvik.

Celia Prado, Konstnärlig ledare SKF/Konstnärshuset

 

 

 

 

Villa Bergshyddan
Stockholm. Sweden
Carousell in residence at Villa Bergshyddan
24 October - 6 November 2016

 

 

 

 

Zentrum für Kunst und Urbanistik

Berlin. Germany
Carousell collective at ZK/U
01 - 30 September 2016

Artists working with video tend to have an archive of unused material. As an exercise in letting go of one’s own footage and authorship, the artists involved exchanged material and giving each other carte blanche to produce something new. The idea of Carousell is to challenge the limits and preconceived notions of what contemporary video art can be. Carousell will give a presentation at ZK/U of the idea and how it has developed through discussions, workshops and exhibitions.

 

 

 

Skånes Konstförening

PROCESSEN I FOKUS with Carousell
Saturday 12/12, 12-15
We offer soup
Free entrance

We welcome you to a open conversation at Skånes konstförening taking place on saturday the 12th of december, 12-15.
The day starts with soup and a introduction and guide through the exhibition, 12-13. The conversation goes on between 13-15.

Skånes konstförening and the artist collective Carousell host a open collective conversation in relation to the ongoing exhibition with the members and artists of Carousell: Henrik Lund Jørgensen, Marit Lindberg, Kristina Kvalvik and Felice Hapetzeder.

The artists in Carousell gave one another carte blanche to use each others material, thereby investigating what happens when one declines ones own right to decide how the material is used. The material used and shared in the exhibition often has a very personal approach, through the exchange of material the idea of artistic ownership, aura and creative action space is investigated.

Felice Hapetzeder’s material consist of documentation of a meeting with an old family friend who had connections to Nazi Germany. Marit Lindberg’s material moves between personal material from family vacations and formal video art attempts. Kristina Kvalvik used an 8mm camera to record everything surrounding her, with the aim to compile it into a artwork, she was however unable to establish the distance needed to enable this. Henrik Lund Jörgensen did several attempts to start new video art projects after his fathers suicide, however they were always stained in grief.

What parts of the original theme can be recognized in the ready work? And who is the final author of the artwork? With the collective conversation we aim to investigate questions related to this exhibition and the process that prompted it as well as artistic processes in general.

Very welcome!
Carousell / Henrik Lund Jørgensen, Marit Lindberg, Kristina Kvalvik och Felice Hapetzeder.

Skånes konstförening / Thore Soneson, Jeanette Land Schou
Contact / Thore Soneson 0734 339222

 

 

 

Skånes Konstförening

06/11 - 13/12 2015

 

 

 

IASPIS

23 september kl 13-16

PROCESSEN I FOKUS med Carousell

Välkomna att delta i ett samtal om konstnärliga processer den 23 september kl 13-16 med Carousell i Henrik Lund Jörgensens gästateljé inom Iaspisprogrammet på Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr.

Jacqueline Hoang Nguyen (Montréal/Stockholm) samtalar med tre medlemmar av konstnärsgruppen Carousell; Henrik Lund Jørgensen, Marit Lindberg  och Kristina Kvalvik (Den fjärde medlemmen Felice Hapetzeder är fn i Beijing).

De flesta konstnärer som arbetar med video har ett arkiv av oanvänt material - klipp som av en eller annan anledning inte riktigt passar in, delar av projekt som aldrig helt kom i mål, idéer som började bra men slutade dåligt, småsnuttar som kom till av en tillfällighet och utan egentligt mål.

Konstnärerna i Carousell har gett varandra carte blanche att använda sig av varandras material, i syfte att undersöka vad som sker när man ger det vidare och frånsäger sig rättigheten till det. Materialet som utväxlats har en personlig ingångsvinkel, och genom utbytet utmanas etablerade föreställningar om konstnärlig upphovsrätt och ett kreativt utrymme kan utvidgas inom videokonsten. Felice Hapetzeder material består av ett spänt och förlöst möte med en vän till familjen som tidigare hade kopplingar till Nazityskland. Marit Lindbergs material rör sig mellan personliga resebilder och försök att skapa ett konstprojekt. Kristina Kvalvik filmade under en period sin omgivning med 8mm, men som till slut blev ett material som inte kunde betraktas med distans och bli ett konstprojekt. Henrik Lund Jørgensen försökte flera gånger efter faderns självmord att påbörja nya videoarbeten, men dessa blev ständigt färgade av tiden med sorg. I processen med att frånsäga sig sitt eget projekt har uppstått ett antal intressanta problemställningar för gruppen – hur mycket av tematiken från det ursprungliga projektet kan kännas igen i en annan konstnärs färdiga verk? Och inte minst, vem är det som ska räknas som upphovsman till verket?

Syftet med detta format är att sätta den konstnärliga processen och aktuella frågeställningar i fokus genom att diskutera pågående konstnärliga projekt. Carousell har kommit halvvägs i projektet, och det är inte en färdig process som ska redovisas. Vi önskar att ni deltar i med infall, frågor o synpunkter och bidrar till en pågående process. Det blir en relativt liten grupp, ca 15 personer.

Samtalet organiseras av Iaspisprogrammet inom ramen för uppdraget att arbeta med internationalisering i syfte att öka och fördjupa kontakterna mellan svenska konstnärer och internationella kollegor med mål att bidra till konstnärlig fördjupning.

OSA senast den 17 september till elisabet.karlsson@konstnarsnamnden.se (OBS begränsat antal platser).

 

 

 

HÄRKE KONSTCENTRUM

5 – 20 september 2015

Slukminne

Marit Lindberg, Henrik Lund Jörgensen, Marianne Andersson, Johan Suneson, Leif Skoog, Lars Embäck, Sivert Lindberg

Slukminne

Grupputställningen Slukminne på Härke Konstcentrum 5/9-20/9-2015, har temat tiden och minnet. 

Tiden är det som gör att inte allt händer på en gång. En av tidens främsta egenskaper, så som vi människor uppfattar den, är att den är irreversibel. Tiden går framåt, men aldrig bakåt. Minnet är vår upplevelse av det förflutna. Minnet är intimt förknippad med vår självförståelse, både som individer och på ett kollektivt plan.

De utställda verken är olika både till innehåll och teknik. En gemensam nämnare, förutom temat, är dock att de förhåller sig till det berättande (det narrativa) och är känslomässigt laddade. 

 

 

 

Nordic Art Association

En presentation av projektet "Carousell" sker i gästateljén den 25/2 klockan 18:00.

Carousell är ett nordiskt konstprojekt initierat av Felice Hapetzeder (SE), Kristina Kvalvik (DK/NO), Marit Lindberg (SE) och Henrik Lund Jørgensen (SE/DK). Carousel vill utmana konstnärliga arbetssätt genom att bryta spelregler som ofta tas för givna.

Carousell är ett projekt där fyra videokonstnärer utbyter videomaterial med varandra i en cirkulär rörelse. Hittills har Carousel ställts ut på Rum46 i Århus, Nässjö Konsthall och Ateljé Nord i Oslo. Materialet i Carousel omarbetas inför varje utställning. 

 

 

 

Atelier Nord ANX

"Videopersona"

Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (entrance from Sofienberggt.)
24.10 – 09.11 2014
Opening hours: Thursday and Friday 4-8PM, Saturday and Sunday 1-6PM

Welcome to the exhibition opening on Thursday 23rd of October 7-9PM.

Atelier Nord is pleased to present Videopersona by the artist group Carousell at Atelier Nord ANX. Carousell is a collaborative project by Felice Hapetzeder, Henrik Lund Jørgensen, Marit Lindberg and Kristina Kvalvik.

Most artists that work with video have an archive of unused material – footage that for one reason or another didn´t quite fit in, parts of projects that never quite worked, ideas that seemed good, but ended badly; small clips that arose by coincidence, without specific goals. The artists in Carousell have chosen to give up control of their respective archives and have given each other carte blanche to use each other’s material. This material, which the artists have exchanged in preparation for Videopersona, has a personal starting point; enabling Carousell to challenge established notions of artistic authorship and widen the creative possibilities within video through their exchange practice.

Felice Hapetzeder´s material consists of a tense and unresolved meeting with a family member that previously had a connection to Nazi Germany. Marit Lindberg had a set of material that was somewhere between a personal travel journal and an attempt at an art project. Henrik Lund Jørgensen made multiple attempts at new video projects after his father’s suicide, but these were all tinted by this period of sorrow. Kristina Kvalvik spent a period documenting her surroundings in 8mm, but was unable to process the material with the required distance for an art project.

The process of giving up one´s own project has resulted in a number of interesting questions for the group – how much of the original project is recognizable in another artist´s end product? And perhaps even more importantly, who can be regarded as the author of the resulting work?

 

 

 

NÄSSJÖ KONSTHALL - KUBEN

"Stranded Carousell"

Lördag 11 okt 2014 - lördag 15 nov 2014
Vernissage lördag 11 oktober kl. 12.00
Kulturhuset Pigalle, Kuben. Nässjö

Carousell, med konstnärerna Felice Hapetzeder (SE), Henrik Lund Jørgensen (SE/DK), Kristina Kvalvik (DK/NO) och Marit Lindberg (SE) vill utmana konstnärliga arbetssätt genom att bryta spelregler som ofta tas för givna.

Carousell är ett projekt där fyra videokonstnärer utbyter videomaterial med varandra i en cirkulär rörelse. Tanken är att på samma gång avstå och tillgodogöra sig upphovsmannaskap samt även att hitta en specifik metod för att tala om konstnärliga frågor såsom: konstnärlig äganderätt, konstnärens integritet i relation till publikens förväntningar, kreativitet och innehåll.

Projektet vill koncentrera sig på videokonsten för att peka på vad som kännetecknar just videokonsten idag samt i relation till andra genrer inom rörlig bild och bildkonst.

 

 

 

rum46

"Carousell"

Carousell: Felice Hapetzeder (SE), Kristina Kvalvik (NO/DK), Henrik Lund Jørgensen (DK/SE) og Marit Lindberg (SE).

1-3. april workshop 
Visning: torsdag den 3. april kl. 19.00
rum46, Studsgade 46, Århus C

Carousell er et kollektivt eksperimenterende projekt, der begyndte i 2011 hvor fire videokunstnere sad over for hinanden og i en tilfældig samtale kom ind på, at de alle havde videomateriale til værker, de aldrig havde færdiggjort. I takt med diskussionen om, hvorfor det forholdt sig således, voksede tanken frem hvad der ville ske, hvis de i en cirkelbevægelse gav materialet videre til hinanden.

Dette blev udgangspunktet for projektet Carousell som nu omfatter udstillinger, seminarer og workshop, hvor  nye deltagere inviteres til at medvirke. Visionen bag "Carousell" ligger i at udfordre eksisterende opfattelser og grænser for, hvad video kunsten og dermed samtidkunsten kan være.

Carousell holder en tre-dages intensiv workshop i rum46.  De fire skandinaviske kunstnere som står bag Carousell vil lede workshoppen og deltager selv i arbejdsprocesserne og diskussioner omkring det formmæssige og indeholdsmæssige i de fælles produktioner.

Carousell er et samarbeide mellem Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Henrik Lund Jørgensen og Marit Lindberg.

De inviterede kunstnere fra Århus er Heidi-Anett Haugen, Nat Bloch Gregersen, Barbara Katzin og Ditte Lyngkær Pedersen.

Alle er velkommen til fernisering af de endlige produktioner, som vises torsdag den 3. april kl. 19.00